Fon Ara başlığı altında kriterlerinize uygun fonların getiri, portföy değeri, yatırımcı sayısı ve varlık dağılımı bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Fon Yöneticileri, Fon Kategori, Veri, Filtreler, Varlıklar gibi kriterlere göre belirlediğiniz fonları görüntüleyebilirsiniz.

Fon Yöneticileri sekmesi altından görüntülemek istediğiniz fon yöneticilerinin fonlarını listeleyebilirsiniz.

"Tümü" seçeneği seçildiğinde tüm fon yöneticilerinin fonları listelenecektir. Fon Kategori kriteri altında istemiş olduğunuz fon kategorisini veya fon kategorisinin alt başlıklarını görebilirsiniz. Veri kriteri altında "dönem performansı" seçeneğini seçerek fonları Haftabaşından bugüne, Aybaşından bugüne, son 1 ay, son 6 ay, gibi dönemlere ayırarak inceleyebilirsiniz. Eğer "iki tarih arası performans" seçeneği seçilirse belirlemiş olduğunuz iki tarih arasında seçmiş olduğunuz fonların bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Filtreler seçeneğinden istenilen fonun performans, portföy büyüklüğü, yatırımcı sayısı, doluluk oranı gibi parametreleri belirlediğiniz değerler arasında sınırlandırabilirsiniz.

Getiri(%); Sütunun altında fonların, seçmiş olduğunuz tarihlerdeki kapanışları arasındaki yüzdesel değişimi görebilirsiniz.

Portföy değeri; Sütunun altında fonların o günkü portföy değerlerini görebilirsiniz.

Yatırımcı sayısı; Sütununda fonun o günkü yatırımcı sayısını görebilirsiniz.

Doluluk(%); Sütununda fonun, yayınlandığı gün itibari ile ne kadarının dolaşımda olduğunu görebilirsiniz.

Varlık Filtresinden de istediğiniz varlık başlığına aralık girerek fonlarınızı arayabilirsiniz.

28/06/2021 tarihin den itibaren Takasbank tarafından Fon İşlemleri Menüsünde yapılan geliştirmeler ile totalde 26 varlık başlığından 11 adet varlık çıkarıldı ve 23 yeni varlık başlığı eklendi.

28/06/2021 öncesine ait varlık grubu:

Devlet Tahvili, Finansman Bonosu, Gayrı Menkul Sertifikası, Hazine Bonosu, Hisse Senedi, Kamu Dış Borçlanma Araçları, Kıymetli Madenler, Özel Sektör Kira Sertifikaları, Özel Sektör Tahvili, Ters-Repo, Takasbank Para Piyasası, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Yabancı Hisse Senedi, Diğer, Repo, Banka Bonosu, Döviz Ödemeli Bono, Dövize Ödemeli Tahvil, Eurobonds, Fon Katılma Belgesi, Kamu Kira Sertifikaları, Katılım Hesabı, Türev Araçları, Vadeli Mevduat, Yabancı Borçlanma Aracı, Yabancı Menkul Kıymet

28/06/2021 itibari ile çıkarılan başlıklar:

Banka Bonosu, Döviz Ödemeli Bono, Dövize Ödemeli Tahvil, Eurobonds, Fon Katılma Belgesi, Kamu Kira Sertifikaları, Katılım Hesabı, Türev Araçları, Vadeli Mevduat, Yabancı Borçlanma Aracı, Yabancı Menkul Kıymet

28/06/2021 itibariyle yeni eklenen varlıklar ile birlikte oluşan varlık grubu:

Devlet Tahvili, Finansman Bonosu, Gayrı Menkul Sertifikası, Hazine Bonosu, Hisse Senedi, Kamu Dış Borçlanma Araçları, Kıymetli Madenler, Özel Sektör Kira Sertifikaları, Özel Sektör Tahvili, Ters-Repo, Takasbank Para Piyasası, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Yabancı Hisse Senedi, Diğer, Repo, Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları, Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları, Kamu Kira Sertifikaları (TL), Kamu Kira Sertifikaları (Döviz), Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları, Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları, Mevduat (TL), Mevduat (Döviz), Mevduat (Altın), Katılma Hesabı (TL), Katılma Hesabı (Döviz), Katılma Hesabı (Altın), Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları, Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları, Yabancı Kamu Borçlanma Araçları, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları, Yabancı Borsa Yatırım Fonları, Yatırım Fonları Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları, Kıymetli Madenler Cinsinden BYF

Tarih filtrenize gireceğiniz tarihe göre varlıkları dolu ya da boş görürsünüz. Örneğin 28/06/2021 itibari ile yeni eklenen bir varlık adını, 28/06/2021 öncesi için dolu göremezsiniz.