"Fon Listesi" sayfası ile tüm fonları kod, unvan, kurucu bilgilerini ve fonların risk değeri, yaşı, yönetim ücreti, azami fon işletim gideri, yatırımcı sayısı, tedavüldeki pay sayılarını en güncel olacak şekilde görüntüleyebilirsiniz.